Vädret och människan

Människans försök till påverkan under historien

Människan har länge under historien försökt att påverka vädret. Det har funnits en önskan att kunna öka skördar, undvika torka och så vidare. Exempelvis är “regndans” ett utbrett fenomen genom historien och har funnits i många kulturer. Regndans är en dans av ceremoniell art som avser att frammana regn. Bland olika kulturer som har genomfört regndans kan nämnas olika stammar av USA:s ursprungliga befolkning som exempelvis Cherokee-climate-change-10x-fasterstammen till de forna egyptiska folken. Det förekommer fortfarande i vissa delar av världen, exempelvis i delar av Balkan och Afrika.

Det finns även försök av mindre vidskeplig art. I exempelvis USA forskar man på vädermanipulation och USA försökte exempelvis med att förlänga monsunen under Vietnamkriget. Denna operation kallades för Operation Popeye. Det som lyckas bäst av de olika försöken av påverkan på vädret är faktiskt att frammana regn. Det har gjorts av länder som Kina, USA och Ryssland genom att sprida vissa kemiska ämnen över moln. Kina sköt exempelvis upp 1100 så kallade “väderraketer” under invigningsceremonin i OS 2008 för att undvika regn. Kina är det land som forskar mest på vädermanipulation och satsar runt 100 miljarder dollar om året på denna forskning.

Människans negativa påverkan på vädret

Det är i alla fall helt klart att människan faktiskt har påverkat vädret. Detta dock på ett negativt och oavsiktligt sätt, exempelvis genom industrier och jordbruk. Människan har genom denna negativa påverkan orsakat bland annat:

  • Global warming (global uppvärmning på svenska. Innebär att jordens temperatur höjs till följd av växthusgaser).
  • Surt regn. Alltså regn med onormalt lågt PH-värde (gör bland annat att sjöar försuras så djur och växtliv drabbas).
  • Dålig luftkvalitet (beror främst på utsläpp av olika former av avgaser).

Dessa olika former av negativa inverkningar på vädret hotar bland annat jordens matproduktion, hälsa, ekosystem, ekonomiska utveckling och naturresurser.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *