Väderfenomen som är ovanliga

Ovanligt väder

Det finns ovanliga väderfenomen som har förbryllat människor genom historien. Exempel på sådana väderfenomen är bland annat:

  • S:t Elmseldrainy-weather-123213_960_720

Sankt Elmseld kallas även för spetsurladdning och syns i mörkret som ett blått, svagt ljussken runt från föremål som är uppstående och spetsiga som exempelvis masttoppar, nerstoppar, åskledare och så vidare. Den uppstår genom att den lokala elektriska fältstyrkan når en viss styrka. Vanligtvis på grund av ett lokalt åskmoln. Fenomenet kan ibland störa teknik som exempelvis radio och TV om det uppstår vid exempelvis en radio eller telemast. Väderfenomenet Sankt Elmseld omtalas ofta i folktro och myter ofta i samband med sjömän.

  • Tromb

En tromb kallas också för tornado och är en kraftig virvelvind som kan bilda stigande luftvirvlar. De har ofta en diameter på mellan 100 meter och en kilometer men har i vissa fall uppnått två till fyra kilometer. De uppstår när det är kraftigt åskväder och bildas i luften av fallvindar, uppvindar och turbulens. Den ena sidan av tromben rör sig nedåt och den andra sidan har kontakt med uppvindar. Det har förekommit tromber i Sverige men det är ovanligt. Det rör sig om ett tiotal om året och de är svaga i jämförelse med andra länder.

  • Halo

Halo är ett optiskt fenomen av ringar och bågar som syns runt månen eller solen. De kallades i Sverige tidigare förr ljusgård. Ordet halo är grekiskt och betyder cirkel eller ring. En halo bildas genom att solen skiner genom särskilda moln som har en viss optisk funktion på grund av iskristaller i molnen. Dessa moln måste ha rätt storlek och geometri för att halon ska uppstå.

  • Fata morgana

Fata morgana är en slags hägring som uppstår när ett föremåls ljusstrålar bryts mellan kall och varm luft. Detta medför att områden och objekt på andra sidan horisonten kan bli synliga. Dock i annorlunda form.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *