Klimat och klimatförändringar

Skillnad mellan klimat och väder

Medan väder innefattar aktuella beteenden och tillstånd i atmosfären som exempelvis vindar, nederbörd, molnighet och lufttryck så innebär klimat vädrets tillstånd under en en längre tid. Klimatet undersöks och analyseras därför med hjälp av observationer av vädret under lång tid och behandlar termer som bland annat medeltemperatur, frekvens av frostnätter, högst uppClimate Changemätta dygnsnederbörd och genomsnittlig årsnederbörd. En person som sysslar med studier av klimatet kallas för klimatolog.

Väder handlar alltså om förändringar och egenskaper av atmosfären vid en viss tid som exempelvis några veckor eller ett par dagar. Klimatet å andra sidan undersöker mycket mer långtgående hur vädret inom en definierad tidsperiod sett ut på en viss plats med hjälp av statistiska undersökningar.

Klimatet innefattar också till skillnad från väder mer än bara atmosfären. Det undersöker också sekundära väderskapande fenomen och processer som markyta, hav och islandskap. Medans väder och atmosfär kan varieras mycket hastigt så sker förändringar i dessa områden mycket mer långsamt. Detta bidrar också till att klimatundersökningar tar mycket längre tid än undersökningar av vädret. Kort sagt är klimat väder under lång tid.

Klimatpåverkande faktorer

Grundläggande faktorer som påverkar jordens klimat idag är cirkulation i atmosfären, strålning från solen och jordytans terräng på både land och hav.

  • Solens strålning – Den mest grundläggande förutsättningen för klimatet är solenergi. Solens strålar förändras under året och under en enskild dag. Temperaturen är den mest självklara och direkta påverkan från solen. Denna solenergi upptas av moln, atmosfär och jordyta som därmed värms upp. Även om atmosfären kan verka vara genomskinlig för blotta ögat så absorberas en stor del av strålning av så kallade växthusgaser.
  • Växthusgaser – Människan har under en längre period förändrat atmosfärens sammansättning genom bland annat förbränning av fossila bränslen. Då bildas växthusgaser. När halten av dessa gaser ökar så ökar även växthuseffekten. Denna växthuseffekt bidrar till den globala uppvärmningen eftersom solens strålar inkapslas utav växthusgaserna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *