Allmänt om väder

Vädermathematicians-turn-weather-forecasters-rainfall-study_66

Alla vet ju vad väder är? Ja kanske, det är ju kanske det vanligaste samtalsämnet för ytligt bekanta. Dock vet gemene man kanske ändå inte riktigt vad väder är. När man talar om väder brukar man för det mesta egentligen tala om temperatur som till exempel “Imorgon ska det bli 30 grader” eller “Det är väldigt kallt idag”. Här kommer lite allmän fakta om väder som kanske kan reda ut vad väder egentligen är.

Om ordet väder

I svenskan hade tidigare ordet väder snarare en koppling till vind och luft än den mer breda betydelse det har idag. Detta kan märkas i äldre uttryck och ord som exempelvis “munväder”, “släppa väder”, “väderkvarn” och så vidare. Idag har ordet väder dock en bredare betydelse och innefattar även många andra atmosfäriska fenomen.

Vad är egentligen väder?

Väder är vid ett givet tillfälle ett tillstånd i en atmosfär som till exempel:

  • Nederbörd
  • Åska
  • Vind
  • Temperatur

Det kan också innebära en växling i atmosfärens tillstånd som exempelvis:

  • Varannandag-sväder
  • Uppklarnande

När man talar om väder menar man vanligtvis det väder som är på jorden. Det finns dock väder även på andra planeter som har atmosfär. Den lära som behandlar vädret kallas för meteorologi.

Skillnad mellan väderlek och väder

Det är en liten skillnad mellan väderlek och väder. Denna skillnad har med tid att göra. När man talar om vädret under ett par dagar och upp till två veckor så handlar det om väderlek. Väder däremot handlar om aktiviteten eller tillståndet under kortare tidsperioder, det kan handla om några timmar och upp till ett par dagar. De flesta prognoser om vädret undersöker just väderleken, vilket märks i ord som exempelvis “väderleksrapport”.

“Vädrets historia”

Statistiska undersökningar av vädret under en längre tidsperiod eller längre tidsperioder kallas för klimat. Man kan alltså kalla klimat för historia om vädret.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *